Fragile life

Na een ingrijpende levensgebeurtenis worden in dit drieluik beelden uit de natuur gebruikt als metafoor voor ontreddering en verdriet, maar ook voor doorzettingsvermogen en hoop. 

moving on