Fragile life

‘Fragile Life’ is een serie in ontwikkeling. Na een ingrijpende levensgebeurtenis worden in deze serie beelden uit de natuur gebruikt als metafoor voor ontreddering en verdriet, maar ook voor doorzettingsvermogen en hoop. 

moving on